Obchodní podmínky

Čísla nabídek jsou uvedeny na tomto webu v detailu produktu, například kód produktu NAB. 278 - znamená nabídka č. 278.

1) Objednávky služeb hrazené bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A: Podklady v inzertních nabídkách označených v letáku nebo na našich webech na konci textu * jsou zasílány ve slovenském jazyce a jsou od slovenské inzerující firmy. U všech inzerovaných nabídek je garantovaná platnost 12 měsíců*. Možnost zaslání (na vyžádání zákazníka) aktualizace podkladů v případě změn v zaslané nabídce během uvedené časové lhůty (v ceně nabídky). Vracení platby nebo bezplatná výměna nabídky za jinou nabídku je možná pouze v případě, že objednaná nabídka prokazatelně přestala v uvedené časové lhůtě* platit (vztahuje se na zaslané informace a kontakty). Vracení platby nelze provést při uplatnění reklamace po uplynutí uvedené časové lhůty nebo z jiných důvodů. Doplňující informace: *od data zaslání (doručení) zásilky zákazníkovi. Za řádně poskytnuté a uskutečněné služby (tj. zaslání objednaných informačních podkladů k inzertním nabídkám z letáku nebo webu) se provedená platba nevrací. U zahraničních firem jsou uvedené přepočty z EUR nebo USD na Kč pouze orientační a závisí na aktuálních měnových kurzech. Pokud je inzerující firma mimo území ČR a SR, případná komunikace s  firmou probíhá v jazyce dané země. 

2) SMS objednávky inzerce na webu - pokud máte dotaz k Vaší SMS objednávce, je nutné nám napsat (e-mailem nebo dopisem) číslo Vašeho mobilu, ze kterého byla objednací SMS odeslána a datum odeslání SMS.

3) Podmínky ochrany osobních údajů GDPR ve formátu pdf zde Veškeré osobní údaje, které zákazník uvádí při objednávání nebo ve smlouvách podléhají v době platnosti ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele a aktualizované kontakty pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí daným zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Vyplněním závazné objednávky nebo Smlouvy o zprostředkování v rámci příslušné nabídky prezentované na našich webech, nebo zasláním e-mailu, případně reakcí na inzerci dává zákazník provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě provozovatel odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu. Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Zasláním objednávky nebo uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby provozovatele webových stránek. Pokud si zájemce nebo zákazník nepřeje dostávat informační e-maily a nebo korespondenci, je nutné napsat e-mail na vydelejtedoma@email.cz a do předmětu zprávy je potřeba napsat NEZASÍLAT E-MAILY, poté již žádné e-maily nebudou zasílány.

4) Objednávky, podepsané smlouvy (k nabídkám č. 1, 17, 19, 20, 30, 37, 47, 52, 58, 59, 60, 283, 286, 287, 289, 290 z letáku nebo webu), platby poštovní poukázkou A nebo bankovním převodem + veškerou ostatní korespondenci lze zaslat následujícími způsoby:

Adresa pro zasílání korespondence: Pavel Tůma (Zákaznický servis),  17. listopadu 287/33,  400 10 Ústí nad Labem 10 (objednávky a korespondenci je vyřizována poštou do 10 dnů)

Bankovní účet: Fio banka, č. ú. 2600294865 / 2010, konst. symbol 0558, konst. symbol při platbě  poštovní poukázkou A je 379, spec. symbol se nevyplňuje. Jako variabilní symbol (u objednávek, které jsou zaslány poštou nebo e-mailem) je nutné uvést devíti místné číslo Vašeho mobilního telefonu. Pokud objednáváte nabídky on-line, uveďte číslo Vaší objednávky = variabilní symbol (pro identifikaci Vaší platby).

E-mail: Pokud máte dotaz k Vámi zaplacené objednávce, je nutné napsat do e-mailu Vaše jméno, příjmení a kompletní adresu nebo číslo objednávky. Doručené a zaplacené objednávky vyřizujeme poštou do 10 dnů. V případě, že není uveden při platbě správný variabilní symbol, je nutné nám zaslat potřebné údaje o platbě - viz instrukce zde Pokud máte dotaz k SMS objednávce, je nutné napsat do e-mailu číslo Vašeho mobilu, ze kterého byla SMS odeslána a text odeslané SMS zprávy. SMS objednávky jsou vyřizovány do 3 dnů zveřejněním inzerce na webu. Případný dotaz s těmito informacemi zašlete na vydelejtedoma@email.cz, bude Vám odpovězeno na dotaz e-mailem do 7 dnů. Pokud neobdržíte odpověď e-mailem do 7 dnů, je nutné nám zaslat poštou dopis na výše uvedenou adresu pro zasílání korespondence.

5) Na českém trhu působíme již od roku 1995, předmětem podnikání je zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování služeb. Pro zájemce o různé možnosti výdělku vydáváme inzertní bulletin nebo leták, který je distribuován po celé ČR i SR naší firmou a sítí registrovaných distributorů. Bulletin je vydáván v tištěné a elektronické verzi (formát pdf). Poskytovatel služeb zasílání informačních podkladů, materiálů či produktů k objednaným inzertním nabídkám z letáku a z webových stránek (pokud není uvedeno jinak), sídlo firmy a provozovatel příslušných webových stránek: Tůma Pavel (Zákaznický servis), 17. listopadu 287/33, Ústí n. L., IČO 62232649, registrace v Živnostenském rejstříku na www.rzp.cz

6) V případě zájmu o využití námi poskytovaných služeb, je nutné zaslat objednávku a platbu naší firmě nejlépe ve stejný den. Doručené zaplacené objednávky a ostatní korespondenci vyřizujeme zasláním přes Českou poštu na adresu zákazníka do 10 dnů. Datum odeslání objednaných nabídek nebo zásilky přes Českou poštu sdělíme zákazníkovi po doručení platby a zpracování objednávky e-mailem (při objednávce on-line z našich webových stránek), nebo formou SMS zprávy, pokud na objednávce odeslané dopisem uvedete číslo Vašeho mobilu. Než nám pošta nebo banka doručí Vaší platbu a než dojde ke zpracování objednávky trvá cca 3 až 7 dnů. 

7) Cena inzertních nabídek nebo poskytovaných služeb zahrnuje náklady na vyhledání informací, aktualizaci, přepis, tisk podkladů k inzertním nabídkám, přípravu, kompletaci, zpracování a zaslání objednaných podkladů, materiálů či produktů přes Českou poštu, poplatky, které si účtuje banka nebo Česká pošta, další výdaje naší firmy a garance, které jsou popsané v letáku, v textu jednotlivých nabídek či v popisu nabízených služeb. Odbyt výrobků je zajištěn pouze u nabídek, u kterých je tato skutečnost v textu inzertní nabídky výslovně uvedena - na základě dostupných informací od inzerenta. 

8) Pokud je v textu nabídky uvedeno, že nabízená výdělečná činnost je prováděna formou aktivní prezentace, znamená to, že aktivní prezentace nabízených služeb nebo produktů je prováděna zájemcem o výdělek prostřednictvím inzerce (doporučujeme využít bezplatnou inzerci, je možné se setkat i s inzercí za úhradu) a nebo se provádí propagace na internetu či v tištěných novinách, kde je možné inzerovat, nebo e-mailem, telefonicky, případně poštou, nebo osobním kontaktem (tj. se souhlasem a s vědomím zájemce o naše služby dle dodaných informací a instrukcí k příslušné nabídce) za účelem získání zájemců (nebo získání adres, případně nadepsaných obálek od zájemců - dle konkrétní nabídky) o námi nabízené služby nebo produkty. 

9) Případné cenové požadavky za služby nebo produkty od inzerujících osob či firem v rámci prezentovaných nabídek jsou uvedeny v objednaných zasílaných informačních podkladech k daným nabídkám, nebo Vám je následně sdělí inzerující subjekt. Je zcela na rozhodnutí zájemce (zákazníka), zda nabízené produkty nebo služby od inzerujícího subjektu využije či nikoliv. Nevyužití nabízených služeb či produktů není důvodem k vracení platby za předchozí již poskytnuté a uskutečněné služby. 

10) Pokud je v textu nabídky uvedeno, že součástí nabízené činnosti je adresování obálek, znamená to, že se obálky nadepsané adresami plní propagačním materiálem a poté se obálky odesílají poštou na získané adresy zájemců o poskytované služby. U nabízených služeb v rámci prezentovaných nabídek se nejedná o zprostředkování zaměstnání mezi občanem a zaměstnavatelem, firma Tůma Pavel není zaměstnavatel. Za obsah a správnost inzerovaných nabídek odpovídá podle Tiskového zákona výhradně inzerující subjekt, tzn. zadavatel inzerce nebo reklamy.

11) Pokud pošta doručí zákazníkovi objednané tiskové podklady poškozené, vzniká nárok na výměnu materiálů za nové. Reklamaci lze uplatnit do 14 dnů od převzetí zásilky, uplynutím uvedené lhůty jsou považovány informace a podklady, které byly doručeny za odsouhlasené a nelze proti nim vznášet jakékoliv námitky. Pokud chce zákazník zásilku odeslat doporučeně, přičítá se navíc k ceně za objednané nabídky či služby příplatek (uvedeno na objednávkovém webu), v opačném případě je zásilka zaslána jako obyčejná, nebo jako balík, dle podmínek České pošty, nebo podle velikosti a hmotnosti zásilky. Pokud je v textu nabídky nabízen kompletní systém odbytu hotových výrobků, produktů nebo balíčků, znamená to, že zasílané podklady obsahují informace o možnostech odbytu hotových produktů (různé možnosti prodeje, které si zajišťuje objednavatel nabídky) + kontakt na možnost odbytu zhotovených výrobků na internetových stránkách české firmy. 

12) Odeslanou objednávku je možné zrušit pouze do okamžiku, než zákazník provede platbu za nabízené služby. Nezaplacené objednávky jsou automaticky zrušeny. Po provedení platby a po odeslání objednávky zákazník závazně objednává prezentované služby, tj. zaslání objednaných inzertních nabídek, tak jak je napsáno v tištěném letáku nebo na webových stránkách a rozumí tomu, že objednávka nabízených služeb bude vyřízena v uvedené dodací lhůtě. Podle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), dle § 1837 bod a) spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli v těchto dodacích a obchodních podmínkách, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Výslovný souhlas s tímto i s těmito dodacími a obchodními podmínkami spotřebitel dává podnikateli odesláním objednávky a provedením platby za nabízené služby (uzavření kupní smlouvy). Vzhledem k uvedenému ustanovení dle § 1837 bod a) Občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odstavec 1 Občanského zákoníku, není proto možné vracet platbu zpět za řádně poskytnuté objednané služby. Reklamovat poskytnuté služby lze do 12 měsíců od data doručení objednaných nabídek písemně e-mailem. Pokud zákazník neobdrží vyjádření k reklamaci e-mailem do 7 dnů, je nutné zaslat reklamaci poštou doporučeně na korespondenční adresu prodejce. Reklamace nebo refundace plateb jsou vyřizovány ve lhůtě do 14 dnů od doručení.

13) V případě, že zákazník neobdrží objednanou zásilku přes Českou poštu v uvedeném termínu, je nutné nás urgovat e-mailem nebo poštou doporučeným dopisem do 30 dnů od připsání platby na náš bankovní účet, protože se odeslaná zásilka může vinou nespolehlivosti České pošty ztratit (např. zásilku někdo na poště ukradne, nebo zásilku pošta doručí někomu jinému, nebo pošta vrátí zásilku zpět z důvodu uvedení chybné adresy zákazníkem, nebo z důvodu nevyzvednutí zásilky zákazníkem apod.). V takovém případě je nutné při urgenci ohledně nedoručení zásilky uvést Vaše jméno, příjmení a kompletní adresu vč. PSČ napsanou na objednávce, datum platby, uhrazenou částku, var. symbol a z jakého účtu byla platba provedena. Po obdržení urgence bude objednaná zásilka zaslána opakovaně do 14 dnů. 

14) Odesláním zásilky (obyčejně, nebo doporučeně, nebo balíkem) přes Českou poštu na adresu zákazníka se považuje objednaná služba za poskytnutou, tak jak je uvedeno v textu nabídek nebo nabízených služeb. Nepřijetí objednané zásilky, nevyzvednutí zásilky v úložní lhůtě na dodací poště, nebo vrácení zásilky poštou zpět (např. z důvodu chybné adresy zákazníka) není důvodem k vracení provedené platby za uskutečněné, objednané a poskytnuté služby. Odkaz na dodací a obchodní podmínky je uveden v letáku nebo na našich webech. 

15) Pokud zákazník tvrdí, že zásilku s objednanými nabídkami nebo produkty od České pošty neobdržel, je možné tuto skutečnost u naší firmy urgovat nejdéle do 30 dnů od data doručení platby na náš bankovní účet - na vyžádání zákazník musí zaslat naší firmě kopii dokladu o zaplacení.

16) Zároveň s platbou je potřeba zaslat naší firmě i objednávku. Při platbě bankovním převodem, poštovní poukázkou a  nebo v hotovosti na pobočce banky je nutné uvést Váš variabilní symbol = devíti místné číslo Vašeho mobilního telefonu (pokud je objednávka zaslaná poštou dopisem). Při objednávce odeslané on-line z webových stránek je nutné uvést číslo Vaší objednávky, které je uvedeno v potvrzujícím e-mailu o přijetí objednávky (pro identifikaci platby). Stejný variabilní symbol musí být uveden při platbě i na objednávce. Vracení platby je možné na základě písemné žádosti odesílatele - např. z důvodu platby zaslané na účet bez správně uvedeného variabilního symbolu, nebo omylem apod. (po uplynutí min. 14 dnů po doručení platby). Vracení platby lze požadovat pouze v případě, že ještě nebyla objednávka služeb naší firmou přijata, zpracována a odeslána (vyřízena) na adresu zákazníka. Na doručené, zpracované a vyřízené objednávky se vztahují obchodní podmínky uvedené v letáku, nebo na našich webech. Platby doručené na náš bankovní účet, u kterých není uveden správný variabilní symbol a nebo ke kterým Česká pošta nedoručila objednávku jsou považovány za přeplatek a automaticky se nevrací, vrací se pouze na písemné vyžádání odesílatele. 

17) U objednaných nabídek adresy zájemců o nabízené služby nebo produkty naše firma nezasílá - viz informace výše v odstavci 8), kde je vysvětlen způsob aktivní prezentace produktů nebo služeb a nebo adresování obálek (odstavec 10). 

18) Výdělek u samostatně výdělečných činností se smlouvou od naší firmy je formou provize na základě zákazníkem zaplacených objednávek (u nabídky č. 17 - provize 50% až 70%, u nabídky č. 20 - provize 25% + prémie 10%, u nabídky č. 30 - provize 25% + prémie 10%, u nabídky č. 47 - provize 10 Kč za SMS, u nabídky  č. 52 - provize 7 Kč nebo 10 Kč za SMS, u nabídky č. 58 - provize 25% + prémie 10%, u nabídky č. 60 - 15% provize + 50 Kč až 100 Kč za 1 prodaný CD seznam, u nabídky č. 290 - provize 25%), nebo se jedná o výdělek při distribuci produktu rozesíláním poštou zájemcům za doporučenou cenu (u nabídky č. 1 - doporučená cena 50 Kč až 80 Kč, u nabídky č. 37 - doporučená cena 80 Kč až 120 Kč, u nabídky č. 59 - doporučená cena 50 Kč až 80 Kč, u nabídky č. 283 - doporučená cena 89 Kč až 170 Kč. U nabídky č. 19 Vám zaplatíme za každou dodanou nadepsanou a ofrankovanou obálku na základě smlouvy a návodu s pracovním postupem k dané nabídce. 

19) U nabídek č. 5, 15, 16, 39, 40, 42, 51, 55, 190, 191 jsou zasílané publikace (návod, informace nebo pracovní postup) zdarma, cena u těchto nabídek je za kompletní systém odbytu hotových výrobků. U nabídek č. 1, 17, 20, 58 je zaslání propagačních letáků (nebo bulletiny a newslettery) zdarma, cena u těchto nabídek je za zaslání bližších informací, pracovního postupu a smlouvy o zprostředkování. U nabídek č. 37, 59, 60 je zaslání propagačního CD-ROM, nebo brožury a nebo CD seznamu zdarma, cena u těchto nabídek je za zaslání bližších informací, pracovního postupu a smlouvy o zprostředkování. U nabídky č. 283 je zaslání propagačních sad zdarma, cena nabídky je za podrobný pracovní postup s dalšími potřebnými informacemi a za zaslání smlouvy o zprostředkování. U nabídky č. 286 je zaslání startovního balíčku letáků zdarma, cena nabídky je za zaslání registrační sady s pracovním postupem a smlouvy o zprostředkování. U nabídky č. 287 a č. 289 je zaslání startovního balíčku letáků, obálek a vzoru naplněné obálky zdarma, cena nabídky je za zaslání registrační sady s pracovním postupem a smlouvy o zprostředkování. U nabídky č. 290 je zaslání startovního balíčku letáků zdarma, cena nabídky je za zaslání registrační sady s pracovním postupem a smlouvy o zprostředkování. Komplet nabídek č. 238 obsahuje tyto nabídky: 105, 2, 236, 235, 220.  Komplet nabídek č. 239 obsahuje tyto nabídky: 70, 121, 133, 266.  Komplet nabídek č. 241 obsahuje tyto nabídky: 22, 12, 31, 24, 3. Komplet nabídek č. 263 obsahuje tyto nabídky: 235, 105, 175, 161.  Komplet nabídek č. 262 obsahuje tyto nabídky: 18, 31, 32. Komplet nabídek č. 261 obsahuje tyto nabídky: 57, 24, 130, 12. Komplet nabídek č. 260 obsahuje tyto nabídky: 43, 3, 121, 2, 22. Komplet nabídek č. 264 obsahuje tyto nabídky: 259, 7, 148, 159, 228, 237. Komplet nabídek č. 257 obsahuje tyto nabídky: 69, 71, 176, 198, 240. Komplet nabídek č. 277 (nabídky u tohoto kompletu jsou zasílány ve slovenském jazyce) obsahuje tyto nabídky: 2, 10, 27, 57, 4, 31, 28, 12, 24, 32, 18 a 22 - u nabídky "testování webových stránek" je v podkladech vyžadován inzerující firmou poplatek 200 Kč. Komplet nabídek č. 284 obsahuje nabídky č. 2, 10, 4, 28, 22, testování webových stránek (nabídky jsou zasílány ve slovenském jazyce). Komplet nabídek č. 285 obsahuje nabídky č. 27, 57, 31, 12, 24, 32, 18 (nabídky jsou zasílány ve slovenském jazyce). 

20) Součástí nabídky č. 1 je 10 bulletinů + poukaz na 50 bulletinů zdarma, při podpisu smlouvy obdržíte dalších 10 bulletinů, součástí nabídky č. 17 je 10 nabídkových letáků, při podpisu smlouvy obdržíte dalších 10 nabídkových letáků, součástí nabídky č. 20 je 10 bulletinů + poukaz na 50 bulletinů zdarma, při podpisu smlouvy obdržíte dalších 20 bulletinů, součástí nabídky č. 58 je 10 newsletterů, při podpisu smlouvy obdržíte dalších 10 newsletterů, součástí nabídky č. 59 je 1 brožura, při podpisu smlouvy obdržíte 10 brožur, součástí nabídky č. 60 je 1 seznam CD, při podpisu smlouvy obdržíte dalších 5 seznamů CD. Součástí nabídky č. 283 (placená nabídka) je 1 propagační sada, po podpisu smlouvy obdržíte dalších 10 propagačních sad. Součástí nabídky č. 286 je 20 propagačních letáků, po podpisu smlouvy je možné zdarma objednat 50 a nebo 100 propagačních letáků (pro první zásilku naplněných obálek), pro druhou zásilku naplněných obálek je možné objednat zdarma 50 až 300 propagačních letáků, pro třetí zásilku naplněných obálek je možné objednat zdarma 50 až 500 propagačních letáků, pro čtvrtou a další zásilku naplněných obálek je možné objednat zdarma 50 až 1000 propagačních letáků. U nabídky č. 286 se uhrazená cena za registrační sadu vrací zpět pouze v případě, že dodavatel naplněných obálek zašle firmě Tůma Pavel minimálně 100 naplněných obálek dle pracovního postupu a dodaných instrukcí a to během platnosti smlouvy. V jedné zásilce je možné zaslat minimálně 50 naplněných obálek, jinak firma Tůma Pavel neproplácí poštovné za odeslanou zásilku s obálkami - uvedeno ve smlouvě. U nabídky č. 19 a u nabídky č. 286 obálky, poštovní známky a adresy zájemců naše firma nedodává, ofrankované obálky s nadepsanou adresou získáte bezplatně prostřednictvím aktivní prezentace přímo od zájemců o námi poskytované služby. V odstavci výše v textu je vysvětlen způsob aktivní prezentace produktů nebo služeb. Součástí nabídky č. 287 a nabídky č. 289 je 20 propagačních letáků a 20 obálek, po podpisu smlouvy je možné zdarma objednat 50 a nebo 100 propagačních letáků a stejné množství obálek (pro první zásilku naplněných obálek), pro druhou zásilku naplněných obálek je možné objednat zdarma 50 až 300 propagačních letáků a stejné množství obálek, pro třetí zásilku naplněných obálek je možné objednat zdarma 50 až 500 propagačních letáků a stejné množství obálek, pro čtvrtou a další zásilku naplněných obálek je možné objednat zdarma 50 až 1000 propagačních letáků a stejné množství obálek. U nabídky č. 287 a č. 289 se uhrazená cena za registrační sadu vrací zpět pouze v případě, že dodavatel naplněných obálek zašle firmě Tůma Pavel minimálně 100 naplněných obálek dle pracovního postupu a dodaných instrukcí a to během platnosti smlouvy. V jedné zásilce je možné zaslat minimálně 50 naplněných obálek, jinak firma Tůma Pavel neproplácí poštovné za odeslanou zásilku s obálkami - uvedeno ve smlouvě. U nabídky č. 287 a nabídky č. 289 adresy zájemců naše firma nedodává, adresy zájemců získáte bezplatně prostřednictvím aktivní prezentace přímo od zájemců o námi poskytované služby. V odstavci výše v textu je vysvětlen způsob aktivní prezentace produktů nebo služeb. U nabídky č. 286,  č. 287 a  č. 289 platí, že v případě, že nám Česká pošta vrátí zpět nějakou nadepsanou obálku jako nedoručitelnou, bude uvedená provize ještě před odesláním na Váš bankovní účet snížena (u nabídky č. 286 je to výkupní cena za nedoručitelnou obálku, u nabídky č. 287 a u nabídky č. 289 je to výkupní cena za nedoručitelnou obálku + cena za poštovné, uvedené na nedoručitelné obálce, které zaplatila firma Tůma Pavel, u nabídky č. 289 se ještě odečítá 5 Kč za každou špatně nadepsanou a nebo poštou vrácenou obálku). Pokud by k tomu došlo, budeme Vás informovat doporučeným dopisem (max. 1x za měsíc nebo na Vaše vyžádání), ve kterém Vám zašleme Českou poštou nedoručené a vrácené zásilky (za tuto službu Vám odečteme z provize poštovné za doporučenou zásilku, které je uvedeno na obálce). Pokud je v jedné zásilce odesláno na naší adresu méně než 50 obálek, nezapočítávají se takové zásilky do pořadí zásilek (první, druhá, třetí, čtvrtá a každá další zásilka) - v takovém případě je výkupní cena za jednu obálku 8 Kč (u nabídky č. 289), u nabídky č. 287 je výkupní cena za jednu obálku 12 Kč,  u nabídky č. 286 je výkupní cena za jednu obálku 11 Kč. U nabídky č. 19, č. 286, č. 287 a č. 289 na stejnou adresu zájemce o naše služby (tzn., že v adrese je stejný název ulice a číslo popisné nebo číslo domu, stejné PSČ a stejná dodací pošta) je možné zaslat pouze jedno jméno a příjmení na jedné obálce v rámci jedné zásilky odeslané na naší adresu, stejná adresa na obálce může být použita pouze jednou, není možné na obálce uvádět svou vlastní adresu, která byla uvedena na objednávce a to u všech dodaných zásilek s obálkami, jinak nebude výkupní cena za obálku námi uhrazena. Součástí nabídky č. 290 je 20 propagačních letáků, po podpisu smlouvy je možné zdarma objednat 50 nebo 100 propagačních letáků, dále je možné objednat 1x měsíčně 50 nebo 100 propagačních letáků zdarma (max. 11x za dobu platnosti smlouvy) bez ohledu na počet zprostředkovaných a uhrazených objednávek, větší množství propagačních letáků (150 až 1000 kusů) zdarma je možné objednat při zprostředkování více uhrazených objednávek (podrobnosti uvedeny v podkladech a ve smlouvě). U nabídky č. 290 se uhrazená cena za registrační sadu vrací zpět pouze v případě, že je dosažena provize min. 300 Kč a to během platnosti smlouvy. U nabídky č. 291, 292, 295, 296 jsou zasílány kontakty na webové stránky v angličtině, komunikace s inzerující firmou probíhá anglicky. Informace pro zájemce ze Slovenska jsou uvedeny zde

21) Zájemce o naše služby a nebo distributor naší firmy (se smlouvou  k příslušné nabídce - samostatně výdělečná činnost) při komunikaci s naší firmou nebo při distribuci propagačních materiálů zájemcům o naše služby prostřednictvím České pošty hradí poštovné dle aktuálního ceníku České pošty (případně dle údajů uvedených na příslušném webu nebo v informačních podkladech). Jakékoliv jiné náklady nebo výdaje spojené s využitím prezentovaných nabídek naše firma neproplácí. U zásilek odeslaných naší firmě hradí odesílatel poštovné dle ceníku České pošty. Pokud odesílatel pošle naší firmě zásilku s nedoplatkem poštovného nebo na dobírku, Česká pošta takové zásilky naší firmě nedoručuje. Zájemce o vykonávání inzerovaných nabídek rozumí tomu, že činnost může vykonávat jako osoba samostatně výdělečně činná, odesláním objednávky a platby stvrzuje věk minimálně 18 let. V případě překročení výdělku 30 000 Kč v daném kalendářním roce (příležitostná činnost - ostatní příjmy), resp. částky, kterou v dané době bude příslušný zákon považovat za příjem podléhající zdanění, má zájemce povinnost si zřídit Živnostenský list. V případě, že během uvedené časové lhůty dojde k neplatnosti zaslané nabídky (není možnost aktualizace informací nebo kontaktů u dané nabídky) a zákazník nepožaduje vrácení platby (tak jak je uvedeno výše v textu), má zákazník možnost si vybrat jako náhradu nabídku zdarma ve stejné cenové hodnotě, jako byla původně objednaná, již neplatná nabídka. V takovém případě bude vybraná náhradní nabídka zaslána zákazníkovi zdarma do 10 dnů poštou. Obrázky nebo fotografie na webech jsou pouze ilustrační. V textu každé nabídky je napsáno, jaké informace, kontakty nebo produkty jsou zasílány po objednání a zaplacení poštou na adresu zákazníka. Pokud má zákazník dotaz k zaplacené objednávce, je nutné nám napsat (e-mailem nebo dopisem) Vaše jméno, příjmení, ulice a č. p., PSČ, město - tak jak bylo uvedeno na Vaší objednávce. Vracení platby v případě neplatnosti nabídky je možné pouze za období od měsíce, kdy byla tato skutečnost reklamována zákazníkem. Garance platnosti nabídky je 12 měsíců. Pokud tedy byla zásilka například doručena přes Českou poštu v lednu a zákazník reklamuje neplatnost nabídky s požadavkem vrácení platby například v listopadu, bude v tomto případě vrácena pouze část ceny nabídky za listopad, prosinec a leden (tedy za období neplatnosti nabídky) a to podle výpočtu: celková cena nabídky děleno 12 měsíců = cena nabídky za jeden měsíc krát počet měsíců, kdy nabídka již neplatí = částka, která se vrací zpět zákazníkovi. Pokud v celkové ceně bylo objednáno více nabídek v rámci jednoho produktu, cena se dělí počtem nabídek (například produkt za 300 Kč obsahoval 3 nabídky, cena jedné nabídky v tomto případě je 100 Kč). 

22) V informačních podkladech k prezentovaným nabídkám, které zasíláme zákazníkovi po objednání jsou uvedeny následující ceny za nabízené produkty nebo služby. Uvedené částky (ceny) jsou vyžadovány v podkladech inzerentem. Níže v textu je uvedeno číslo nabídky / cena služby nebo produktu v Kč u dané nabídky, kterou požaduje inzerent a případné doplňující informace. NL = nabídkový propagační leták, jednotlivé nabídky jsou od sebe odděleny ***  Pokud jsou v jedné nabídce uvedeny dvě ceny v Kč, znamená to, že zasílané podklady obsahují dvě různé nabídky s rozdílnými cenami, ze kterých si můžete vybrat:        

č. 1 / 4 až 5 Kč za 1 NL, objednávka od 100 ks NL (zájemce ze Slovenska hradí příplatek za poštovné +250 Kč při objednávce 100 ks NL nebo 200 ks NL, nebo příplatek za poštovné +450 Kč při objednávce 300 ks NL nebo 400 ks NL), pro aktivní distributory při zprostředkování objednávek od 2501 Kč a více za měsíc NL zdarma *** č. 2 / 400 Kč *** č. 3 / 300 Kč *** č. 4 / 500 Kč *** č. 10 / 300 Kč *** č. 11 / výstavní karty a známky od 330 Kč do 5650 Kč dle množství *** č. 12 / 300 Kč *** č. 13 / černobílé obrázky od 70 Kč do 440 Kč, barevné obrázky od 300 Kč do 4200 Kč dle množství *** č. 15 / od 150 Kč za korálky + ocelové lanko *** č. 17 / 1,50 až 2 Kč za 1 NL, objednávka od 100 ks, pro aktivní distributory při zprostředkování objednávek od 1001 Kč měsíčně a více NL zdarma *** č. 18 / 400 Kč *** č. 20 / 3,80 Kč až 5 Kč za 1 NL, objednávka od 50 NL, pro aktivní distributory u provize od 300 Kč za měsíc NL zdarma *** č. 22 / 400 Kč  *** č. 24 / 300 Kč *** č. 27 / 300 Kč *** č. 28 / 400 Kč *** č. 31 / 300 Kč *** č. 32 / 400 Kč *** č. 33 / 300 Kč *** č. 37 / 15 až 21 Kč za 1 CD-ROM, objednávka od 50 ks, pro aktivní distributory při zprostředkování objednávek od 3001 Kč a více za měsíc CD-ROM zdarma *** č. 43 / 600 Kč *** č. 54 / 150 Kč *** č. 55 / od 330 Kč za 1 sadu Scoubidou  *** č. 57 / 400 Kč *** č. 58 / 3 až 4 Kč za 1 NL, objednávka od 50 ks, pro aktivní distributory u provize od 300 Kč za měsíc NL zdarma *** č. 59 / od 4 do 5 Kč za 1 brožuru, objednávka od 100 ks, pro aktivní distributory při zprostředkování objednávek od 2501 Kč měsíčně a více brožury zdarma *** č. 60 / od 15 do 19 Kč za 1 seznam, objednávka od 50 ks, pro aktivní distributory u provize od 500 Kč a více za měsíc seznamy zdarma *** č. 76 / 9 Kč *** č. 159 / 400 Kč *** č. 200 / 400 Kč *** č. 226 / 300 Kč  *** č. 236 / od 130 Kč do 490 Kč *** č. 259 / 300 Kč *** č. 267 / 400 Kč *** č. 268 / 300 Kč *** č. 269 / 400 Kč *** č. 270 / 400 Kč *** č. 271 / 300 Kč *** č. 272 / 400 Kč *** č. 273 / 990 Kč *** č. 283 / 10 až 20 Kč za 1 propagační sadu, objednávka od 10 ks propagačních sad, pro aktivní distributory při zprostředkování objednávek od 1000 Kč měsíčně a více propagační sady zdarma *** č. 291 / 35 USD + poštovné, které Vám sdělí prodejce *** č. 292 / 35 USD  + poštovné, které Vám sdělí prodejce *** č. 293 / 300 Kč *** č. 294 / 300 Kč *** č. 295 / 37 USD - cena při využití slevy 50% ze standardní ceny, která je 74 USD *** č. 296 / od 29,95 USD + poštovné, které Vám sdělí prodejce *** č. 297 / 500 Kč *** č. 298 / 2160 Kč až 2240 Kč, částka se vrací zpět po vyrobení a zaslání 30 sad výrobků *** č. 299 / 300 Kč až 1100 Kč *** v inzertním tištěném bulletinu za 50 Kč v sekci Ostatní nabídky na webu mojeobjednavka.net jsou k dispozici k objednání nabídky za cenu od 130 Kč do 490 Kč *** č. 303 / 1760 Kč nebo 78 EUR

23) Zákazníkem je každá osoba, která poptává prodejcem na webových stránkách či v letáku nabízené služby nebo produkty. V případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem osoba odlišná od spotřebitele, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Práva z vadného plnění - práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 - § 1925, § 2099 - § 2117 a § 2161 - § 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Prodejce odpovídá zákazníkovi, že produkt při převzetí nemá vady. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u produktu v době šesti měsíců od převzetí produktu. Prodejce je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies - zákazník potvrzením objednávky souhlasí se zasíláním informací, které souvisejí s nabízenými službami nebo produkty či podnikáním prodejce na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodejce na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodejce ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, coi.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží a další informace jsou uvedeny zde